Keuring Binneninstallatie

Bij (nieuwe) woningen en kantoorgebouwen wordt steeds vaker het regenwater hergebruikt voor verschillende doeleinden zoals doorspoelen van toiletten, sproeien van de tuin, water voor de wasmachine, ... Om te garanderen dat het drinkwater niet gecontamineerd wordt via een privé installatie, ontstond de noodzaak van de keuring van de binneninstallatie noodzakelijk.

Wanneer is een keuring verplicht?

In het Algemeen Waterverkoopreglement staat dat de sanitaire binneninstallatie moet gekeurd worden. De keuring is verplicht vóór de eerste ingebruikname, bij renovatie van de installatie en bij belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, ...).

Een binneninstallatie is pas klaar voor keuring als minimaal de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:
» centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
» alle toestellen voor warmwaterproductie
» centrale verwarming
» toilet
» bad en/of douche met kranen
» keukenkraan
» lavabo met kranen
» bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater)

Wat houdt een keuring in?

Tijdens de basiskeuring wordt nagegaan of jouw binneninstallatie voldoet aan:
» het Belgaqua-repertorium (PDF)
» het Algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse overheid
» Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending van AquaFlanders. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij de watermaatschappij.
» het ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer van 28 juni 2011

Keuring Binneninstallatie
Keuring Binneninstallatie

Waarom keuren?

Drinkwaterbedrijven voorzien proper en kwaliteitsvol drinkwater voor Vlaamse gezinnen. Daarom bestaat er een reglement voor de huishoudelijke installatie voor drinkwater bij u thuis.

Om te vermijden dat, door wanverbindingen op privéterrein, het drinkwaternet wordt 'gecontamineerd' met andere vloeistoffen dan het aangeboden drinkwater, is een keuring van elke privé installatie verplicht.

Daarnaast ben je als eigenaar zeker dat de aannemer die uw sanitaire installatie plaatste, zijn werd correct heeft uitgevoerd en dat alle toestellen reglementair zijn aangesloten. Eventuele inbreuken worden tijdig opgemerkt en genoteerd.

Keuring Binneninstallatie