Thermografisch Onderzoek

Hulp nodig?

Spreek je liever iemand?
Bel ons en we helpen je verder!

+32 489 993 397

Vraag uw offerte aan!

Dit is een niet-destructieve opsporingstechniek die wordt gebruikt om onder meer bouwgebreken, vochtproblemen, lekkages en luchtlekken in kaart te brengen. Een controle van zowel de gebouwschil, als de installaties kan met behulp van een thermische camera.

Warmtebeeld- of infrarood onderzoek

Een thermografisch of infrarood onderzoek brengt oppervlaktetemperaturen in beeld. Een abnormaal temperatuurverloop kan wijzen op een gebrek.

Tekorten in de isolatielaag, lekkage, intrede van vocht, mechanische slijtage en elektrische afwijkingen worden op deze manier makkelijk opgespoord.

Thermografisch Onderzoek

Thermografisch Onderzoek

Thermografie als opsporingsmiddel

Onderzoek toont aan dat een slechte luchtdichtheid aanleiding kan geven tot ongewenste verschijnselen in een woning of gebouw. De ongecontroleerde ventilatie via luchtlekken maakt dat er soms tot 15% van de opgewekte warmte verloren gaat (m.a.w. een aanzienlijk hogere energiefactuur). In sommige situaties ontstaan er koudebruggen die aanleiding kunnen geven tot plaatselijke vorming van condensatie. Die condensatie is de grootste oorzaak van nefaste schimmelvorming. Daarnaast is akoestische overdracht van buitengeluiden eveneens gelinkt aan gebrekkige luchtdichtheid van de bouwconstructies.

Thermografie is een goed opsporingsmiddel voor verschillende problemen in en aan een gebouw. Onder andere volgende zaken kunnen opgespoord worden:
» Analyse van de gebouwschil
» Controle vloer- wand- als dakisolatie.
» Luchtlekken opsporen – BlowerDoortest
» Vochtopsporingen
» Lekkages in waterleidingen
» Opstijgend vocht
» Condensatieproblemen vaststellen
» Koudebruggen in kaart brengen
» Nazicht van hoogrendementsglas
» Elektrische controles – zekeringsborden
» Controle schakelaars en stopcontacten
» Mechanische slijtages vaststellen

Thermografisch Onderzoek
Thermografisch Onderzoek

Thermische analyse: snel en efficiënt

Samen met het niet-destructieve karakter verloopt een thermografische analyse vrij snel, wat de kostprijs drukt. Opnames van zones met een abnormaal temperatuurverloop worden in een rapport voorzien van advies.

Deze rapportage gebeurt door onze infrarood deskundige met ITC level 2 certificatie.

Thermografisch Onderzoek

Thermografisch Onderzoek

Thermografie als kwaliteitscontrole

Thermografie dient als kwaliteitscontrole of als bewijsstuk voor een correct geleverd werk.
Dit op aanvraag van bouwheer, aannemer, architect of andere partijen.

» Laat uw thermografie uitvoeren door een gecertificeerde thermograaf (ITC level 2 certificatie).
» Optimale condities dienen nagestreefd te worden voor een correct resultaat.