Ventilatieverslaggeving

Naarmate de luchtdichtheid van een gebouw verbetert, neemt het belang van een goed werkend ventilatiesysteem eveneens toe. Een correct functionerend ventilatiesysteem zorgt voor een gecontroleerd binnenklimaat en een mooie balans tussen toegevoerde lucht in de leefruimtes, en afgevoerde lucht in de natte ruimtes.

Ventilatieverslaggeving van residentiële gebouwen

Een ventilatiesysteem zorgt voor een gecontroleerde in- en uitstroom van enerzijds verse lucht, en anderzijds vervuilde/natte lucht. Hierbij werkt het systeem optimaal wanneer er een balans bestaat tussen toevoer en afvoer. Dit zorgt ervoor dat er geen ongewenste over- of onderdruk ontstaat in de woning.

Ventilatieverslaggeving

Een ventilatiesysteem – al dan niet vraaggestuurd – beperkt warmteverliezen in de winter en zorgt voor koelere binnenlucht tijdens de zomer. Ook verhoogt het systeem het comfortgevoel in de woning en verkleint het risico op condensatievocht en ademhalingsproblemen. Het is dan ook geen verrassing dat een goed geïnstalleerd ventilatiesysteem zorgt voor een daling in E-peil punten.

Men maakt het onderscheid tussen 4 soorten ventilatie:
– Systeem A (natuurlijke ventilatie)
– Systeem B (mechanische toevoer en regelbare afvoer)
– Systeem C (regelbare toevoer en mechanische afvoer)
– Systeem D (mechanische toe- en afvoer)
In de praktijk wordt bijna uitsluitend geopteerd voor systeem C en D.

Waarom ventileren?

Onze huizen worden steeds beter geïsoleerd en luchtdichter gebouwd waardoor de energie factuur omlaag gaat. Dat is goed nieuws voor het milieu en onze portemonnee. Maar goed isoleren gecombineerd met luchtdicht bouwen zal binnen de kortste keren voor problemen zorgen met de luchtkwaliteit wanneer er niet voldoende wordt geventileerd.

Ventilatieverslaggeving

De voordelen van (goed) ventileren kan je als volgt samenvatten:
» Toevoer van verse, schone lucht
» Afvoer van natte, vervuilde lucht
» Verhogen van comfort door afvoer van ongewenste geuren, CO² en andere gassen
» Verkleinen van het risico op schimmelvorming en ademhalingsproblemen
» Beperken van warmteverliezen door een gecontroleerd binnenklimaat
» Energiebesparing door het voorverwarmen of afkoelen van toevoerlucht
» Winnen van E-peil punten bij correct functioneren

Ventilatieverslaggeving

Sinds 01/01/2016 is men verplicht om bij nieuwbouw en energetische renovaties het ventilatiesysteem te laten keuren door een ventilatieverslaggever. Afhankelijk van welk type systeem er werd gekozen, worden de mechanische ventilatie, eventuele toe-en afvoerroosters en de doorstroomruimten van de woning in situ gemeten en gerapporteerd.

Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren tot wel 15 E-peil punten. Wellicht kan u daardoor genieten van een aantal subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil. Uw EPB-verslaggever kan u hierbij meer details bezorgen.

Naast een EPB-verslaggever dient dus ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Deze wordt aangesteld voor ten minste één van de volgende onderdelen:

Ventilatieverslaggeving

Ventilatie Voorontwerp (VVO)

Een ventilatieplan waar toevoer, doorstroom en afvoer visueel worden afgebeeld op een grondplan van het gebouw samen met de vereiste debieten.

 

 

Ventilatieverslaggeving

Debietmeting Mechanische Ventilatie (MV)

De mechanische debieten worden in iedere ruimte gemeten aan de ventilatieroosters. Indien de roosters regelbaar zijn, worden deze waar nodig bijgeregeld om de vereiste debieten en/of balans te behalen. Ook het vermogen van de ventilatiegroep wordt indien mogelijk gemeten. Alle berekende en gemeten waarden worden verwerkt in een rapport en ingediend bij een extern kwaliteitskader.

Ventilatieverslaggeving

Debietmeting Doorstroomopeningen (DO)

De werkelijke doorvoeren voor de luchtstroom (spleten onder de deur, openingen in deur of muur) worden gemeten, berekend en achteraf ingediend bij een extern kwaliteitskader.

 

 

Ventilatieverslaggeving

Debietmeting Regelbare Toevoerroosters (RTO)

De lengte van het rooster wordt gemeten, het type rooster wordt genoteerd en de debieten worden berekend. Vervolgens worden deze resultaten ingediend bij een extern kwaliteitskader.

 

 

Uitvoeren van een ventilatieverslaggeving

De verslaggeving dient steeds uitgevoerd te worden door een erkende ventilatieverslaggever. Er hoort een nauwe samenwerking te zijn tussen EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever.

» De metingen/verslaggeving gebeuren steeds volgens STS-P 73-1
» Dossiers worden opgevolgd en goedgekeurd door een verplicht extern kwaliteitskader
» De metingen gebeuren met gekalibreerde vleugelrad-anemometers en vermogensmeter
» Combineerbaar met een luchtdichtheidsmeting.

Ventilatieverslaggeving