Akoestisch Onderzoek

Wat voor de ene persoon als aangenaam geluid wordt beschouwd, is voor een ander lawaai. Geluid is met andere woorden een complexe materie. Toch wint het belang aan geluidsbescherming steeds meer terrein in de bouwsector. Aan de hand van een akoestisch onderzoek streven we naar het behalen van akoestische eisen en voor het verhogen van het akoestisch comfort.

Akoestisch Comfort

In steeds hogere mate vermelden lastenboeken diverse eisen inzake het akoestische comfort (cfr. NBN S 01-400-1/2/…). Deze prestaties dienen gehaald te worden zodat eventuele gezondheidsrisico’s op korte en op lange termijn beperkt worden, alsook het algemeen comfortgevoel verhoogd wordt. Niets zo storend als geluidshinder van buitenomgeving, technische installaties, omwonenden, etc.

Voorbeelden van akoestische proeven:
» Akoestische isolatie van binnenmuren
» Geluidsisolatie van buitenmuren of gevelvlakken
» Intrede van omgevingsgeluid zoals verkeer- en transportgeluiden
» Decibelproductie van technische installaties zoals ventilatiesystemen of liftinstallaties
» Akoestische prestaties van buitenschrijnwerk nagaan
» Problemen met resonantie en nagalm opsporen
» Spraakverstaanbaarheid bij (landschaps-) bureaus verhogen

Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek

Controle van de geluidsisolatie

Dit omvat onder andere het meten van:
» Isolatie van luchtgeluid
» Contactgeluidisolatie
» Akoestische prestatie van gevelisolatie
» Installatielawaai
» Nagalmtijd

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek

Uitvoeren van een akoestische meting

We voeren alle onze akoestische onderzoeken uit met klasse 1 akoestische meet- en registratieapparatuur, waarbij alle geldige normen* steeds in acht worden genomen. De meetresultaten van het akoestisch onderzoek worden nadien in een proefverslag aangeboden, waarbij eventuele aanbevelingen ter verbetering vermeld worden.

Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek

* NBN S 01-400-1/2, EN ISO 717-1/2, EN ISO 16283-1/2/3, NBN EN ISO 10052/A1, NBN EN ISO 16032 en NBN EN ISO 3382-1/2