CertIBEau

Wanneer is een CertIBEau keuring noodzakelijk?

Vanaf 1 juni 2021 zullen alle nieuwe drink- en afvalwateraansluitingen worden onderworpen aan een bezoek van een erkende keurder om de CertIBEau in Wallonië uit te voeren.

Waarom is een CertIBEau nodig?

CertIBEau garandeert dat u goed geïnformeerd bent, dat uw interne drinkwaterinstallaties veilig zijn en dat het milieu wordt beschermd.

Om te voorkomen dat het drinkwaternet wordt "verontreinigd" door andere vloeistoffen dan drinkwater via verboden aansluitingen op privé-terreinen, is het verplicht elke privé-installatie te controleren.

Bovendien kunt u er als huiseigenaar zeker van zijn dat de aannemer die uw sanitaire installaties heeft geplaatst, dit correct heeft uitgevoerd en dat alle toestellen correct zijn aangesloten. Overtredingen zullen tijdig worden opgespoord en gerapporteerd.

Om de waterkwaliteit van beken, rivieren en kanalen te verbeteren, is het van groot belang om het regenwater zoveel mogelijk in de grond te laten wegsijpelen, eventueel te bufferen en als laatste optie af te voeren naar de waterloop. Op die manier wordt alleen het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties getransporteerd, wat resulteert in een betere zuivering.

Wat houdt een Certibeau-keuring in?

Voor het gedeelte drinkwater en afvalwater controleert de certificeerder de aanwezigheid van de volgende elementen:

  • De aanwezigheid van de nodige inrichtingen na de watermeter (terugslagkleppen, afsluitkranen, enz.)
  • Voor elk water tappunt :
    • De aanwezigheid van adequate terugslaginrichtingen, om besmetting tussen de waterpunten en het openbare distributienet door niet-conform water te voorkomen (bv. fysieke scheiding van het alternatieve watercircuit, gebruik van door Belgaqua goedgekeurde inrichtingen, ...)
    • Bepaling van de herkomst van het water dat op elk onttrekkingspunt wordt aangevoerd (leidingwater, regenwater, putwater, enz.)
    • De aanwezigheid van een ontluchter voor de evacuatie van huishoudelijke apparaten om kostbare lekken te voorkomen (waterontharders, boilers, enz.)
    • De mogelijke aanwezigheid van lood in de woning of in waterzuiveringsinstallaties (waterontharders, enz.)

Wat het gedeelte zuivering en evacuatie betreft, is het bezoek toegespitst op de identificatie van de punten die afvalwater of regenwater produceren en van hun stroom op het perceel (traject - afvoer). Zo stelt de certificeerder een plan op van de waterafvoerkanalen op het perceel.

Rekening houdend met dit schema, de voorschriften en de op het perceel beschikbare gegevens (riolering, aanwezigheid van riolen die naar een zuiveringsinstallatie leiden, enz.), kan worden vastgesteld of de installatie al dan niet conform is.

Ook de aan- of afwezigheid van huismolens onder de gootstenen zal worden geverifieerd, aangezien deze sinds enkele jaren verboden zijn.