Stopzetting Bouwafdeling

Stopgezet in
2020

Stopzetting Bouwafdeling

Marc Bailleul, oprichter en bezieler van BCB bv, ging in 2020 met verdiend pensioen!

Sinds de oprichting van 'Bailleul Coördinatie en Bouw bvba' in 2000 door Marc Bailleul heeft Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv steeds gestreefd naar een groeiend kwalitatief takenpakket om haar klanten aan te bieden.

De eerste jaren werden verschillende gezinswoningen neergepoot en werden projectcoördinaties uitbesteed aan ons team, door aannemers die hun opdrachten liever wensten te outsourcen. Tevens werd de opdracht voor de veiligheidscoördinatie van zowel particuliere als tertiaire gebouwen opgestart.

In 2015 vervoegde Bruno Bailleul zijn vader in het bedrijf. Hij startte binnen het bedrijf de tak 'controles' en breidde het aanbod controles doorheen de jaren verder uit met onder meer adviesverstrekking en metingen voor akoestisch onderzoek, luchtdichtheidmetingen, vochtopsporing en thermografie. De meest recente diensten die aan het lijstje werden toegevoegd zijn: keuring van de privéwater en de sanitaire binneninstallatie in zowel Vlaanderen als Wallonië alsook rapportage van binnenklimaat (actueel sinds de Corona epidemie).

Marc ging in 2020 met welverdiend pensioen en werd gelijktijdig de bouw activiteiten binnen het bedrijf afgebouwd. Bruno Bailleul volgde Marc op als zaakvoerder en bouwde de 'controle-afdeling' uit tot de hoofdactiviteit binnen het bedrijf.

In 2022 ondergingen we een heuse rebranding. Zo werd de naam 'Bailleul Coördinatie en Bouw bvba' omgevormd naar Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv, of kortweg: BCB bv en werden enige links met het bouwen en renoveren uit het bedrijfsimago gehaald. Onze focus ligt nu volledig op controles en keuringen in gebouwen.