Behaaglijkheidsmeting

Behaaglijkheidsmeting

Deze metingen worden uitgevoerd in functie van onderzoeken naar het behaaglijkheidsgevoel in een woning of in een gebouw. Dit volgens EN ISO 7730 en ISO EN 12599 2012.

Behaaglijkheidsmeting

Met onze apparatuur kunnen wij met behulp van sondes en dataloggers onderstaande parameters in een gebouw meten:
» CO2
» Lichtsterkte
» Turbulentie
» Stralingswarmte
» CO
» Luchtvochtigheid

Metingen van de luchtkwaliteit en het comfortniveau in een gebouw of woning vermindert het risico op een verminderd behaaglijkheidsgevoel en kan zelfs helpen in de preventie van ziektes.

Om tot een duidelijk overzicht van de status van uw binnenklimaat te bekomen, is een regelmatige opvolging van deze waarden aangewezen.

Behaaglijkheidsmeting
Verhouding CO2 in de lucht met leefcomfort
ppm* Situatie
5.000 Gevaar bij langdurige blootstelling
2.000 Negatieve gezondheidseffecten
1.200 Ventileren is noodzakelijk
1.000 Ventileren is aangeraden
800 Acceptabel niveau
600 Gezond binnenklimaat
350 Gezond buitenklimaat