Privacy Beleid

Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt of deze gegevens automatisch verzameld worden.

Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden van de verwerking

De persoonsgegevens die Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv verwerkt worden hieronder uiteengezet:

  1. Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van deze website die het contactformulier hebben ingevuld. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u de info te kunnen sturen waarom u heeft gevraagd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de duur van uw bezoeken en het patroon van uw gebruik van onze service. Indien hiervoor cookies worden gebruikt zal u gevraagd worden hier toestemming voor te geven. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) en f (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  3. In zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken volgens de modaliteiten die verder worden besproken.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.