Over Ons

BCB bvba
Gespecialiseerd in gebouw controles

Een familiebedrijf uit Gent

Sinds de oprichting van 'Bailleul Coördinatie en Bouw bvba' in 2000 door Marc Bailleul heeft Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv steeds gestreefd naar een groeiend kwalitatief takenpakket om haar klanten aan te bieden.

De eerste jaren werden verschillende gezinswoningen neergepoot en werden projectcoördinaties uitbesteed aan ons team, door aannemers die hun opdrachten liever wensten te outsourcen. Tevens werd de opdracht voor de veiligheidscoördinatie van zowel particuliere als tertiaire gebouwen opgestart.

In 2015 vervoegde Bruno Bailleul zijn vader in het bedrijf. Hij startte binnen het bedrijf de tak 'controles' en breidde het aanbod controles doorheen de jaren verder uit met onder meer adviesverstrekking en metingen voor akoestisch onderzoek, luchtdichtheidmetingen, vochtopsporing en thermografie. De meest recente diensten die aan het lijstje werden toegevoegd zijn: keuring van de privéwater en de sanitaire binneninstallatie in zowel Vlaanderen als Wallonië alsook rapportage van binnenklimaat (actueel sinds de Corona epidemie).

Marc ging in 2020 met welverdiend pensioen en werd gelijktijdig de bouw activiteiten binnen het bedrijf afgebouwd. Bruno Bailleul volgde Marc op als zaakvoerder en bouwde de 'controle-afdeling' uit tot de hoofdactiviteit binnen het bedrijf.

In 2022 ondergingen we een heuse rebranding. Zo werd de naam 'Bailleul Coördinatie en Bouw bvba' omgevormd naar Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv, of kortweg: BCB bv en werden enige links met het bouwen en renoveren uit het bedrijfsimago gehaald. Onze focus ligt nu volledig op controles en keuringen in gebouwen.

BCB bvba
De beste beschrijving van het familiebedrijf Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv

BCB bv kernwaarden

‘Correct’ in de breedste betekenis van het woord. Uiteraard correct tegenover klanten maar wij gaan nog verder. Bouw Controles - Contrôle de Bâtiment bv is duurzaam en ecologisch gekleurd en snoeit al jarenlang in de kosten en energiebehoeftes van alle betrokken partijen van het proces. Dit vervullen we door het geven van correct advies, opvolging en productkeuze.

‘Alertheid’ typeert ons ook, omdat anders ons bedrijf geen overlevingskans op langere termijn kan kennen. Ons team volgt nauwlettend de evoluties op van de bouwmarkt, waardoor onze klanten de meest up-to-date oplossingen aangeboden krijgen. Het is deze alerte vorm van kennisverwerving en het gebruik ervan, die ons differentieert van andere bedrijven.

‘Symbiose’ tussen bouw en controle. Geen van onze bedrijfsactiviteiten is een losstaand domein binnen onze structuur. Problemen die naar boven komen bij een van onze controles, kunnen wij van een oplossing verschaffen via onze decennialange ervaring met kleine en grote bouwwerkzaamheden.

We Provide you Quality Work
that Meets your Expectations

Beyond Measurements

Meet the Team

Bruno Bailleul
Bruno

Bruno Bailleul

Zaakvoerder

+32 489 993 397

Alex Van den Daele
Alex

Alex Van den Daele

Controle & Advies

+32 485 416 196

Frederiek Wolff
Frederiek

Frederiek Wolff

Controle & Advies

+32 472 572 419