Project SvM Campus

  • Start Datum: 2016-01-01 00:00:00
  • Locatie: Beringen (B)

Vraag uw offerte aan!

SvM Campus

Detailmeting – wandopbouw

Partners: Betonac, Hevadex en Interbuild.

Drie verschillende wandopbouwen werden getest op hun luchtpermeabiliteit. Hieruit bleek dat een wandopstelling behandeld met ‘Hevadex Liquid Proof’ nauwelijks 0.3m³ per uur doorliet per m² wandoppervlakte.

Ter vergelijking werden nog 2 detailmetingen gehouden waarbij de ene wandopbouw werd gecementeerd en de andere onbehandeld gelaten werd. De resultaten hiervan waren respectievelijk 0.6m³ en 3.0m³ per m² wandoppervlakte.

SvM Campus
SvM Campus