Overstromingsattest

Hulp nodig?

Spreek je liever iemand?
Bel ons en we helpen je verder!

+32 489 993 397

Vraag uw offerte aan!

Informatieplicht. Wat is het?

Op 1 januari 2023 veranderde er heel wat op vlak van de watertoets en de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid. Deze informatieplicht is de verplichting voor verkopers en verhuurders van vastgoed om hun mogelijke huurders of kopers te informeren als het pand of het perceel in een afgebakend overstromingsgebied, een afgebakende oeverzone of overstromingsgevoelig gebied ligt.

Om de overstromingskans en het risico op waterschade van een pand of (bouw)grond beter in kaart te brengen, is de informatieplicht verfijnd. Bij de inschatting van de overstromingskans houden overheden voortaan rekening met drie mogelijke overstromingsbronnen:

  • Kustoverstroming
  • Overstroming vanuit waterlopen
  • Overstroming door intense neerslag

Overstromingsgevoeligheid

Omdat de overstromingskans van het gebouw en van het perceel kunnen verschillen, geeft de informatieplicht voortaan ook twee overstromingsscores:

  • de G-score voor het gebouw
  • de P-score voor het perceel

overstromingsattest

Elk perceel en elk gebouw krijgt een score, op een schaal van A tot D. De meest kritieke overstromingsbron bepaalt de uiteindelijke score:

  • Score A: geen overstroming gemodelleerd
  • Score B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (2050)
  • Score C: kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat
  • Score D: middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat
Heb je een P- en/of G-score in klasse D? Dan zal je ook het overstromingssymbool moeten vermelden in je vastgoedadvertentie.

Niet akkoord met de P- en/of G-score?

Wat als je niet akkoord bent met de automatisch berekende P- en/of G-score? Dan kan je bij BCB terecht! Eén van onze gecertificeerde deskundige kan bij u langskomen voor een uitgebreid onderzoek.

Stelt onze deskundige ter plaatse vast dat het overstromingsrisico inderdaad lager is dan voorzien (vb.: doordat er werken zijn uitgevoerd die het gebouw waterresistenter maken), dan kan de P- en/of G-score aangepast worden indien aan de vooropgestelde voorwaarden van de VMM wordt voldaan.

Onze deskundige zal na het onderzoek een attest opstellen met een eventuele actualisering van de score voor het perceel, het gebouw of beiden. Daarna kan de eigenaar in de woningpas de score aanpassen volgens het attest. Het overstromingsattest is dan, net zoals het overstromingsrapport, één jaar geldig gerekend vanaf de opmaak van het attest door de deskundige.